Bukowina Tatrzańska Pokaż tło strony
45. Góralski Karnawał
Zobacz program imprezy
więcej »
Piękne widoki online
Kamery internetowe na żywo!
więcej »
Szukasz pokoju? Chcesz promować swój obiekt?
Zobacz naszą bazę noclegową
więcej »
Autorskie fotopejzaże w naszym backgroundzie
aby zobaczyć kliknij "pokaż tło"
więcej »

Szukaj w serwisie

Pogoda więcej »

Czwartek (01-1)
temp.: °C
opady: mm

Panoramy

Towarzystwo Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej

4 grudnia 2011 | Kultura


Towarzystwo Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej – dziś

Działalność i chlubna tradycja Towarzystwa Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej została reaktywowana dopiero po blisko 70 latach. W sierpniu 2007 roku, zebrała się w Krakowie grupa miłośników Tatr i sympatyków Bukowiny Tatrzańskiej z całej Polski, którzy zdecydowali się reaktywować Towarzystwo.

Zadania statutowe nie obejmują już samej Bukowiny, lecz poszerzone zostały obszar Tatr i Podtatrza. Przyjęte zostały podobne, jak wcześniej zadania, lecz poszerzone o współczesne wymogi– dbałość o czystość i ochronę środowiska oraz krajobrazu. Jest tam również zapis o kontynuowaniu działalności i tradycji Towarzystwa Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej działającego w latach 1926 – 39, które położyło ogromne zasługi dla wszechstronnego rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej.

Towarzystwo zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10 października 2007 roku. Skupia obecnie 60 miłośników Tatr i przyjaciół Bukowiny z całej Polski, którym bliska jest wiekowa tradycja góralska i pragną jej kontynuowania w zgodzie z ideałami chrześcijańskiej i patriotycznej odpowiedzialności.

W skład Zarządu TPBT wchodzą:

Andrzej Górkiewicz – prezes

Tomasz Chrzanowski – wiceprezes

Stanisław Bafia – skarbnik

Stanisława Górkiewicz – sekretarz

Paulina Wojtanek – czł. zarządu

 

Głównymi statutowymi zadaniami Towarzystwa jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Tatr i Podtatrza oraz popieranie lokalnej twórczości i tradycji kultury ludowej, badanie historii i tradycji Bukowiny Tatrzańskiej, jak również promowanie jej walorów.

W celu realizacji zadań statutowych Towarzystwo podejmuje szereg działań ograniczonych, niestety, możliwościami finansowymi. TPBT przygotowało pokaz multimedialny i wystawę fotograficzną – złożone ze starych unikalnych zdjęć, prezentujących historię Bukowiny, jej rozwój, kulturę i tradycję, zasłużonych ludzi, zabytki itp. Pokazy multimedialne prezentowane były m.in. w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu i Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej. Wystawa fotograficzna „Bukowina Dawniej” przygotowana przez Towarzystwo prezentowana była w czasie X Dni Europejskiej Kultury Ludowej przez cały wrzesień br. w Częstochowie.

Towarzystwo organizuje również tzw. „Wieczory Bukowiańskie” w różnych miastach w Polsce. W czasie tych imprez prezentowany jest tradycyjny folklor podhalański: strój, gwara, taniec, śpiew i muzyka góralska, poezja góralska, gawędy, historia Bukowiny Tatrzańskiej, zabytki, obrzędy i zwyczaje ludowe, pokazy malarstwa na szkle, degustacje potraw regionalnych, kiermasze sztuki ludowej i prezentacje materiałów promocyjnych dotyczących Gminy Bukowina Tatrzańska. Do tej pory „Wieczory Bukowiańskie” odbyły się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Radomsku, Częstochowie i Nowym Targu.

Z braku własnej sali na organizację imprez a dla pełniejszej realizacji zadań statutowych, Towarzystwo funduje ze środków własnych nagrody specjalne dla laureatów konkursów (grup kolędniczych, gawędziarzy, instrumentalistów i twórców ludowych) w czasie „Góralskiego Karnawału” i „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Z dniem 1 lipca br. Towarzystwo Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej otwarło Galerię Sztuki Ludowej. Jest tam prezentowana stała ekspozycja złożona z dawnych góralskich mebli, sprzętów i narzędzi gospodarskich oraz współczesna twórczość ludowa, w tym: rzeźby, malarstwo na szkle, stroje ludowe, wyroby z drewna oraz metaloplastyka. Jest to jedyna stała Galeria Sztuki Ludowej działająca na terenie gminy Bukowina Tatrzańska. Mieści się w Bukowinie Tatrzańskiej przy ulicy Wierch Olczański 113, w starym, niezamieszkałym budynku, nieodpłatnie udostępnionym Towarzystwu na ten cel. Galerię przygotowali i prowadzą społecznie członkowie Zarządu Towarzystwa.

W Galerii jest również Punkt Informacji Turystycznej (do czasu zebrania pełnej bazy danych – w ograniczonym zakresie). Można tu zasięgnąć informacji w zakresie historii wsi, zabytków, tradycyjnej kultury, atrakcyjnych miejsc widokowych i przyrodniczych oraz tras spacerowych.

Od 2010 roku, organizowane są w Bukowinie Tatrzańskiej coroczne spotkania wszystkich członków Towarzystwa tzw. Spotkania Integracyjne. Spotkania odbywają się w czasie letnich wakacji i są okazją do wzajemnego poznania się, rozmowy i wymiany pomysłów istotnych dla dalszej działalności.

Towarzystwo prowadzi działalność wyłącznie ze środków własnych tj. ze składek członkowskich. To bardzo skromne środki a potrzeby na prowadzenie i rozwijanie działalności spore. Konieczny jest Internet, komputer i drukarka na wyposażenie Biura i na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej. Niezbędne jest zakupienie i instalacja właściwego oświetlenia w Galerii. Największym problemem związanym z prowadzeniem Galerii w okresie zimowym jest konieczność ogrzewania pomieszczeń i w związku z tym zakup opału.

Wymienione wydatki znacznie przekraczają możliwości finansowe Towarzystwa.

Cuda przyrody i krajobrazu tatrzańskiego znikają dzisiaj w zastraszającym tempie… Pragniemy je zachować w niezniszczonym stanie następnym pokoleniom miłośników Tatr i przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej. To trudne zadanie. Potrzebujemy sojuszników – ludzi z pasją, chętnych do społecznego zaangażowania, którym bliskie są sprawy zapisane w statucie Towarzystwa. Przyjaciele potrzebni są w każdym czasie, a w takim, jak żyjemy obecnie – szczególnie. Jesteśmy w Europie bez granic. Szukamy tu własnego miejsca. Tworzenie i realizowanie ogólnonarodowych wartości jest dziś szczególnie potrzebne dla zachowania własnej tożsamości narodowej we Wspólnej Europie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno miłośników Tatr i przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej, jak i wszystkich, którzy mogą finansowo wesprzeć nasze wysiłki.

Apel wystosowany przez Zarząd Towarzystwa w 1929 roku jest nadal aktualny: otaczajcie i nadal naszą Bukowinę tą ciepłą przyjaźnią i przystąpcie do współpracy z nami…

Potrzebujemy ludzi z ogromnym dorobkiem, którzy swoją wiedzą i autorytetem potrafią przekonać tych, od których zależy dzisiaj zachowanie tatrzańskiej przyrody i krajobrazu w niezniszczonym stanie.

Potrzebujemy też ludzi młodych, chętnych, pełnych pasji, którzy mogliby podjąć się konkretnej pracy dla zrealizowania tych trudnych zadań. Wspólnie i w większym gronie na pewno uda się więcej zdziałać. Zapraszamy do grona Przyjaciół Bukowiny!

Sekretarz Zarządu TPBT – Stanisława Galica Górkiewicz


Kontakt: 604 566 044
www.przyjacielebukowiny.pl

zobacz – Towarzystwo Przyjaciół Bukowiny dawniej


Fotogaleria